Skip to content

Quickscan Organisatie in Balans™

Jouw team helpt zichzelf vitaler te worden!

Met de Quickscan van Balanskunst stelt jouw team binnen slechts één dagdeel zelf concrete actiepunten en doelen vast en gaan daar ook direct mee aan de slag. Zo nemen de teamleden zelf de verantwoordelijkheid voor hun welzijn.

Wat is de Quickscan Organisatie in Balans™?

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een uniek instrument ontwikkeld door MARK Academy. Het is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of de organisatie in zijn geheel.

Water inschenken

Wat levert de Quickscan op?

  • Bewustzijn van de “vitaliteit” van de organisatie
  • Inzicht in de kernoorzaken van problemen binnen de organisatie
  • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit
  • Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden
  • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen
  • Bewezen effectieve vijf-dimensionale integrale aanpak
  • Kort tijdsbestek (1 dagdeel)

HELDERE AFSPRAKEN

SNEL TOEPASBAAR

ENTHOUSIAST TEAM

MINDER VERZUIM

Werkwijze

Probleem

Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie (bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of teruglopende resultaten)

Oorzaken helder

Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van dit probleem

Perspectief

Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt

Actieplan

Tot slot heeft men helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren

Een vitaler team begint bij de Quickscan Organisatie in Balans.