Skip to content

Het Balanskunst Vitaliteitsspreekuur

Als werkgever zorg je graag goed voor je werknemers. Maar je kunt ze niet op alle vlakken helpen. Daarom is er het Balanskunst Vitaliteitsspreekuur.

Meer vitaliteit zorgt voor gelukkiger medewerkers, betere prestaties, minder ziektekosten, minder ongewenst personeelsverloop en een duurzame groei van het bedrijf.

Wat is het Balanskunst Vitaliteitsspreekuur?

Balanskunst komt graag langs voor een vitaliteitsspreekuur. Met dit (inloop) spreekuur biedt je jouw werknemers laagdrempelig de kans om aan hun vitaliteit te werken. De werknemers leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid.

Words work life balance and family on table collected with wooden cubes

Wat levert het de werkgever op?

  • Werknemers voelen zich gewaardeerd
  • Vitalere werknemers verhogen de sfeer
  • Vitalere werknemers verhogen de productie
  • Minder ziekteverzuim
  • Minder ongewenst personeelsverloop
  • Duurzame inzetbaarheid

Wat levert het de werknemer op?

  • Persoonlijke aandacht
  • Passend advies
  • Gezonde werk-privé balans
  • Haalbare doelen

BETERE PRESTATIES

LAGERE  ZIEKTEKOSTEN

MINDER ONGEWENST VERLOOP

DUURZAME GROEI

Werkwijze

Voorbereiding

Vooraf ontvangen de deelnemers een uitnodiging voor de digitale vitaliteitscheck. De uitslag geeft de medewerker inzicht in de eigen vitaliteit en mogelijke aandachtspunten.

Ruimte

Ik kom naar de bedrijfslocatie om daar het inloopspreekuur te houden. Het enige dat ik nodig heb is een rustige (kantoor-) ruimte.

Tijd

Per werknemer is er een uur gesprekstijd. Tijdens dit gesprek bespreken we de uitslag van de vitaliteitscheck, stellen we samen verbeterdoelen op en geef ik advies.

Rapportage

Optioneel: Na het spreekuur ontvang je een rapportage met een advies voor het verder verbeteren van de vitaliteit van de teams en werknemers.

Vitale werknemers = een vitaal bedrijf. Wie wil dat nou niet?