Skip to content

Wat houdt integrale leefstijl- en vitaleitscoaching in?

Bij een gezonde leefstijl ligt het voor de hand om te denken aan gezonde voeding, voldoende beweging en ontspanning.

Toch blijkt het in de praktijk vaak erg moeilijk om alleen daarmee een gezonde leefstijl vol te houden. Verleidingen liggen steeds en overal op de loer en daardoor val je gemakkelijk terug in je oude patroon.

Door in te zoomen op alle aspecten van jouw menszijn leer je beter om te gaan met deze valkuilen. Je gaat inzien welke invloeden deze aspecten hebben op jouw keuzes en je leert hoe ze onderling met elkaar in verband staan.

Vanwege deze aandacht voor alle aspecten spreken we over integrale (ook wel holistische) leefstijl- en vitaliteitcoaching. Hiermee bereik je een duurzaam en diepgaand resultaat: een gezonde balans die ervoor zorgt dat je fit en energiek blijft en lekker in je vel zit.

Integraal Mark Balansmodel

Het balansmodel

Dit instrument helpt ons aandacht te schenken aan alle aspecten van jouw welzijn.

Wat is integrale leefstijl- en vitaliteitscoaching?

Het balansmodel richt zich op de volgende gebieden:

Eigen regie:

Je leert zelf de regie nemen over je eigen gezondheid en levensgeluk. Op het moment dat de verschillende kwadranten van het model in balans zijn, ben je gemotiveerd en daadkrachtig om optimaal doelen te stellen die voor jou belangrijk zijn. Deze behaal je ook zelfstandig doordat het je lukt prioriteiten te stellen.

FQ – Fysiek kwadrant:

Als het om leefstijl gaat is dit het kwadrant waar de meest voor de hand liggende onderwerpen behandeld worden, zoals uitgebalanceerde voeding, voldoende beweging en ontspanning, een goede nachtrust, een gezonde lichaamssamenstelling en een gezond gewicht.

EQ – Sociaal-emotioneel kwadrant:

In dit kwadrant schenken we aandacht aan gevoelens, emoties, relaties en verbinding. Het gaat om bewustwording van de eigen emoties en hoe hier effectief mee om te gaan. Zo ben je beter in staat om empathisch op een ander te reageren en verbetert je contact met anderen.

IQ – Intelligentie kwadrant:

Het mentale kwadrant. Het gaat hier over gedachten, overtuigingen, visie en veerkracht. Het is belangrijk om een einddoel in zicht te hebben en helder te krijgen welke ondersteunende en belemmerende gedachten hierbij een rol spelen.

SQ – Spiritueel kwadrant:

Dit kwadrant schenkt aandacht aan jouw identiteit, kernwaarden, bezieling en missie. Het gaat hier om de kern, essentie en zingeving. Als je helder hebt wat voor jou belangrijk is in het leven, gaat de energie weer de goede kant op stromen.

Divider Black
Wat is integrale leefstijl- en vitaliteitscoaching?